Kompiuterinė sistema "Profilaktinės programos", paskutinė versija 1.3.3.5

 

Programa skirta ASP įstaigoms, vykdančioms valstybinių ligonių kasų finansuojamas profilaktines programas. Programa palengvintų darbą atrenkant pacientus profilaktinėms programoms bei kaupiant informaciją apie jau atliktų tyrimų rezultatus ir atneštų ekonominę naudą įstaigai.

Yra analizuojamas šių programų taikymas: gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa, prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, glikuoto hemoglobino tyrimo atlikimas CD sergantiems pacientams, vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa ir profilaktinių moksleivių sveikatos patikrinimo prieš mokyklą paslauga.

 

 

Programos galimybės:

 

• Nuolatinis duomenų importavimas iš įstaigos informacinės sistemos duomenų bazės (t.y. pacientų prisirašymo ir išsirašymo, gydymo lapų (forma Nr. 25a ) sekimas).

 

• Pacientų atranka taikytinoms programoms pagal amžių ir lytį: suformuojamas sąrašas pacientų, kuriuos einamąją dieną galima kviesti pasitikrinti pagal vieną ar kelias programas. Pacientai gali būti atrinkti ir tik iš vienos ar kelių apylinkių. Sąrašą galima išsaugoti į failą arba atspausdinti.

 

• Konkrečiam pacientui taikytinų programų einamuoju momentu ar ateityje analizė. 

 

• Nuolatinė pacientų patikra registratūroje, atvykstančių pas gydytoją dėl kitų susirgimų. 

 

• Ataskaitų formavimas: atskirų paslaugų skaičiaus; pacientų, kuriems tos paslaugos suteiktos; pakviestų pacientų dalies nuo visų kviestinų; prie ASPĮ prisirašiusių pacientų; sergamumo nurodytomis ligomis. Ataskaitas galima suformuoti visų ar tik kai kurių gydytojų suteiktoms paslaugoms per pasirinktą laikotarpį. 

 

• „Kodų dublių“ paieška: ieškoma, ar kai kurios skatinamosios paslaugos nėra atliekamos "per dažnai", t.y. ar tų skatinamųjų paslaugų kodai į F025/a-LK suvesti "per anksti", kai dar yra praėję neleistinai mažai laiko (vertinant pagal VLK patvirtintą skatinamųjų paslaugų teikimo tvarką) nuo tos datos, kai ta konkreti paslauga buvo suteikta praeityje, arba įvertinama, ar per tam tikrą laikotarpį nebuvo konkreti paslauga suteikta daugiau kartų negu reglamentuota;

 

• Paciento draustumo privalomuoju sveikatos draudimu einamąją dieną patikra. 

 

• Paciento registracijos (prisirašymo prie PSP gydytojų) istorija.

 

 

Pagrindinis reikalavimas sistemai: Windows 2000 arba naujesnė operacinė sistema ir įdiegta Microsoft Excel (2000 arba naujesnės versijos) programa.

Programa pritaikyta duomenų sinchronizavimui su PRAP ir APAP posistemėmis bei darbui vietiniame ASPĮ kompiuterių tinkle. Tinkamam programos darbui užtikrinti rekomenduojama turėti galimybę įkelti duomenis iš lokalios GĮIS.

 

Norite išbandyti arba ir įsigyti "Profilaktines programas"? Maloniai prašome kreiptis į įgaliotąjį atstovą - UAB "Inkompas" http://www.inkompas.lt.

UAB "Inkompas" darbuotojai suteiks išsamias konsultacijas programos įsigijimo bei įdiegimo klausimais.